วันจันทร์ - ศุกร์ : 08:30 - 17:00 | Dmat Product Co, Ltd.(Thailand)

DMAT – KLEEMANNLIFTS

THAILAND!!

เราทำมากกว่าธุรกิจ เราขับเคลื่อนธุรกิจ โดยการอุทิศตนเพื่อลูกค้า และผลิตลิฟต์ที่ดีที่สุด

More Infomarion

DMAT – KLEEMANNLIFTS

THAILAND!!

เราทำมากกว่าธุรกิจ เราขับเคลื่อนธุรกิจ โดยการอุทิศตนเพื่อลูกค้า และผลิตลิฟต์ที่ดีที่สุด

More Infomarion

Dmat – Kleemann Lifts Thailand

เราทำมากกว่าธุรกิจ เราขับเคลื่อนธุรกิจ โดยการอุทิศตนเพื่อลูกค้า และผลิตลิฟต์ที่ดีที่สุด

WELCOME TO DMAT KLEEMANN

ยินดีต้อนรับสู่ DMAT KLEEMANN

KLEEMANN ทำมากกว่าธุรกิจ เรากำลังขับเคลื่อนธุรกิจของเราโดยการอุทิศตนเพื่อลูกค้าและผลิตลิฟท์ที่ดีที่สุด ที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพสูง เราทดสอบในทุกๆ ขั้นตอนของกระบวนการผลิตและบริการลูกค้าในทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ พิถีพิถัน ให้ได้ลิฟท์ ตรงตามความต้องการอย่างดีที่สุด

ประสบการณ์ของลูกค้า KLEEMANN เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า เหตุใด KLEEMANN จึงเป็นลิฟท์ที่พิเศษสำหรับพวกเขา

 

KLEEMANN does more than business as usual. We are driven
by our dedication to our customers and produce the best lift
solutions to fit their needs. High quality standards, tests on every
step of the manufacturing procedure and exceptional customer support.

Explore the KLEEMANN Website.

to the KLEEMANN Customer experience and learn
about who we are and why we are special.

Elevator Air Purifier

Controlling the cabin environment and protecting health

เครื่องฟอกอากาศในลิฟท์

การควบคุมสภาพแวดล้อมในห้องโดยสารและการปกป้องสุขภาพ ด้วยความปลอดภัยที่เป็นหลักของค่านิยม KLEEMANN จึงนำเสนอนวัตกรรมใหม่ที่รักษาสุขอนามัยในห้องโดยสารและปกป้องผู้โดยสารตลอดเวลา เครื่องฟอกอากาศในลิฟต์เป็นเทคโนโลยีสองเฟสที่ใช้วัสดุโมเลกุลและแสง UV ในการฆ่าเชื้อในห้องโดยสารทั้งหมดเพื่ออากาศที่สะอาดปราศจากการปนเปื้อน เครื่องฟอกอากาศใช้เทคโนโลยีในการผลิตเพื่อมอบสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและป้องกันภายในห้องโดยสาร

With safety at the core of its values, KLEEMANN presents an innovative series of solutions that safeguard the hygiene in the cabin and protect the passenger at all times.
The Elevator Air Purifier is a two phase technology that uses molecular materials and UV light to totally disinfect the cabin for clean, uncontaminated air. The Air Purifier utilizes technology and engineering to offer a safe and protective environment in the cabin interior.

More

Tools


let your offer in 5 minutes and your planning data in 10 minutes with the KLEEMANN Portal.
Design your car interior with the Design Your Lift online tool
and test your lift’s performance with the Lift Tester App.