วันจันทร์ - ศุกร์ : 08:30 - 17:00 | Dmat Product Co, Ltd.(Thailand)

 DMAT SUPPORT YOU 24/7
WHEREVER YOU ARE

ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน

ความมุ่งมั่นของเรา คือการยืนหยัดการให้บริการสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า

TO ACTIVELY STAND BY OUR CUSTOMERS, IS OUR PASSION.
EVERYTHING IS POSSIBLE WITH THE RIGHT PEOPLE TO SUPPORT YOU.

Quality Assurance Certificates


ใบรับรองการประกันคุณภาพ

KLEEMANN เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ลิฟท์ที่ได้รับการรับรองที่เชื่อถือได้โดยทุ่มเทเพื่อให้บริการที่เชื่อถือได้และมีคุณภาพ ด้วยเหตุนี้ KLEEMANN จึงเป็นหนึ่งใน บริษัท แรก ๆ ในกรีซที่พัฒนาระบบการจัดการคุณภาพ

KLEEMANN ใช้ระบบการประกันคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001: 2015 ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของ European Lift Directive 2014/33 / EU ภาคผนวก XI (โมดูล H1) เกี่ยวกับการออกแบบการก่อสร้างการประกอบการติดตั้งการ

ตรวจสอบและ การทดสอบลิฟท์

ระบบบริหารคุณภาพของ บริษัท เป็นไปตามข้อกำหนด

ของมาตรฐาน: ISO 10002: 2018 การจัดการคุณภาพ – แนวทางเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าและการจัดการข้อร้องเรียน

ขอบเขตของระบบการจัดการคุณภาพมีให้สำหรับบุคคลที่สนใจเมื่อมีการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรถึง บริษัท

บริษัท ของเราปฏิบัติตามระบบการจัดการคุณภาพนี้อย่างเคร่งครัดสอดคล้องกับ ISO 9001: 2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับ ISO 14001: 2015 KLEEMANN ยังปฏิบัติตามข้อกำหนดของ EN ISO 14006: 2011 และยิ่งไปกว่านั้นสังเกตระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดำเนินการตาม OHSAS 18001: 2007

วิสัยทัศน์ค่านิยมและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของเราได้รับแรงหนุนจากการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาที่สอดคล้องกันไม่ใช่เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเรา แต่เพื่อปรับปรุงขั้นตอนที่ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานลดต้นทุนและกระตุ้นนวัตกรรมในการออกแบบ

KLEEMANN is a trusted manufacturer of certified lift products, dedicated to providing reliable and quality services. For this reason, KLEEMANN was one of the first companies in Greece to develop a quality management system.
KLEEMANN implements a Quality Assurance System based on the international ISO 9001:2015 Quality Standard, which meets the requirements of the European Lift Directive 2014/33 / EU, Annex XI (Module H1) concerning the design, construction, assembly, installation , inspection and testing of lifts.
The Quality Management System of the company complies with the requirements
of the Standard: ISO 10002:2018 Quality Management – Guidelines for Customer Satisfaction and Complaint Management.
The scope of the Quality Management System is available to any interested party upon written request to the company.
Our company strictly adheres to this quality management system, compliant with ISO 9001:2015, and an environmental management system that conforms to ISO 14001:2015. KLEEMANN also complies with the requirements of EN ISO 14006:2011 and moreover, observes an occupational health and safety management system that operates in accordance with OHSAS 18001:2007.
Our vision, values and strategic goals are driven by our investment in consistent research and development, not solely to advance our products and services, but to streamline procedures that improve operational efficiency, reduce costs and spur innovation in design.