วันจันทร์ - ศุกร์ : 08:30 - 17:00 | Dmat Product Co, Ltd.(Thailand)

About Us

WELCOME TO DMAT KLEEMANN

บริษัท ดีแมท โปรดักส์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2549 โดยผู้เชี่ยวชาญด้านลิฟท์และบันไดเลื่อนที่มีประสบการณ์มายาวนาน ได้ร่วมงานกับ KLEEMANN LIFTS จากประเทศกรีซ ก่อตั้งมากว่า 30 ปี ซึ่งเป็นบริษัทลิฟท์ชั้นนำรายหนึ่งในยุโรป ตั้งแต่ปี 2557  เป็นต้นมา โดย KLEEMANN LIFTS เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานของยุโรป European Norm(EN81) โดยเริ่มจากลิฟท์บ้าน ลิฟท์โดยสารทั่วไป ซึ่งเน้นตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ดูแลตั้งแต่การออกแบบให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ เช่นการออกแบบลิฟต์ในพื้นที่แคบ ๆ บ่อลิฟต์ตื้นๆ หรือความสูงชั้นบนสุดที่มีจำกัด ก็สามารถปรับให้สามารถได้ผลิตภัณฑ์ใช้งานได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการของลูกค้าทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 

อีกทั้งทาง KLEEMANN LIFTS ยังมีโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่น ดีไซน์ยัวร์ลิฟท์  “Design Your Lift”  ค้นหาโปรแกรมนี้ได้จากเวบไซด์ www.designyourlift.com ให้ลูกค้าสามารถออกแบบลิฟต์ตกแต่งตัวตู้ลิฟท์ให้สวยงามตามความต้องการ และยังมี แอพพลิเคชั่น ลิฟต์ เทสเตอร์ “LIFT TESTER” บนโทรศัพท์มือถือ Iphone ทุกรุ่น ช่วยในการตรวจสอบความเร็ว  เสียง และแรงสั่นสะเทือนของลิฟต์ได้โดยตัวท่านเองอีกด้วย

ในปัจจุบัน KLEEMANN LIFTS  ได้แต่งตั้งให้บริษัท ดีแมท โปรดักส์ จำกัดเป็นตัวแทนจำหน่ายลิฟท์ ลิฟท์บ้าน ลิฟท์สำนักงาน ลิฟท์คนพิการ ลิฟท์ส่งของ ลิฟท์ต่างๆ และบันไดเลื่อนในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Distributor) และได้ร่วมกันพัฒนารูปแบบสินค้าให้เข้าสถานการณ์โลกในปัจจุบันและอนาคต คือ สามารถเสนอทางเลือกให้ลูกค้าติดตั้งระบบเครื่องกรองอากาศเพื่อการใช้ฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียในตู้โดยสารลิฟท์ด้วยแสง UV-C  และระบบกรองอากาศ (AIR PURIFIER) ช่วยป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 และที่สำคัญก้าวหน้ากว่านั้นในปี 2021 จะเปิดตัวนวัตกรรมใหม่สำหรับการใช้งานลิฟท์ รุ่นที่ผู้โดยสารหรือผู้ใช้งานลิฟท์ โดยปราศจากการสัมผัสปุ่มกด ทั้งหน้าชั้นและในตัวลิฟต์ “Touchless Elevator” เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตตามแนววิถีใหม่ “NEW NORMAL” เพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯมีผลงานติดตั้งลิฟท์และบริการให้แก่หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจมากมายจนได้รับความไว้วางใจจากหลายๆหน่วยงาน ให้เป็นยี่ห้อที่เชื่อถือได้ในงานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน เช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร กระทรวงการคลัง กรมยุทธโยธาทหารบก  กรมยุทธโยธาทหารเรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  อีกทั้งหน่วยงานเอกชน เช่น โรงแรมเทวาศรมระดับ 6 ดาว และหน่วยงานอื่น ๆ ที่สำคัญอีกมากมาย ตามรายชื่อและใบรับรองผลงานของบริษัทฯ